Pro koho, kdy a jak

Ve školce rádi přivítáme děti ve věku od 3 do 7 let.

Jsme tu pro ně každý všední den od 8.00 do 16.00.

Za kolik

Jak přihlásit děti do školky

Jak přihlásit děti do školky

Přijďte k zápisu.

Do 2 týdnů od zápisu se dozvíte, jestli děti můžou nastoupit.

Provozní řád Školky v zahradě

Školní řád Školky v zahradě

Školní vzdělávací program Školky v zahradě

Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis do Školky v zahradě – Lesní mateřské školy z.s. proběhne v pátek 10. května od 15:30 do 16:30 v jurtě v Pobřežní ulici v Kutné Hoře.

Dokumentace k zápisu:

  1. Vyplněná a podepsaná žádost o přijetí.
  2. Vyjádření lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí v povinném posledním roce předškolního vzdělávání a dětí individuálně vzdělávaných).
  3. Rodný list dítěte.
  4. Občanský průkaz zákonného zástupce.
  5. Vyplněné a podepsané oznámení o zahájení individuálního vzdělávání (pouze v případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je v daném školním roce předškolní vzdělávání povinné, žádá o tuto formu vzdělávání).

Kritéria pro přijetí dětí do Školky v zahradě pro rok 2024/25:

Kritérium

Bodové hodnocení

Věk dítěte 5 let – dovršení věku do 31. 8. 2024 13
4 roky – dovršení věku do 31. 8. 2024 14
3 roky – dovršení věku do 31. 8. 2024 15
3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2024 14
2 roky – dovršení věku do 31. 8. 2024 10
Soulad se školním vzdělávacím plánem

Dítě se seznamuje s komunitou školy, poznává její prostředí a dobře na pobyt v něm reaguje, zároveň je vychováváno v souladu s pedagogickým přístupem školy (filozofie lesních mateřských škol, zdravý životní styl, ekologické smýšlení, komunitní charakter školy)

Kritérium bude vyhodnoceno na základě účasti dítěte s rodiči na akcích LMŠ (Klubíky, slavnosti, setkání pro rodiče…).

Max. 10
Individuální situace dítěte V LMŠ je/ byl zapsán sourozenec dítěte 5

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shody rozhodne losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupkyně ředitelky, zástupce zřizovatele a s možností účasti zákonných zástupců. O losování bude proveden zápis.

Na zápis je nutné se přihlásit telefonicky či e-mailem. V případě nemožnosti účastnit se prezenčně zápisu je možné dokumenty odevzdat datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem. V tomto případě i v případě jiných dotazů kontaktujte ředitelku Školky.

Co vzít z domova s sebou do školky:

  • vhodné oblečení dle ročního období (v zimě doporučujeme více tenkých vrstev)
  • pevnou obuv do lesa a pestrého přírodního terénu
  • tašku s náhradním oblečením

Co do naší školky nepatří:

  • hračky z domova, kromě „mazlíka“

Jak je to v zimě?

V podstatě stejně. Děti jen tepleji oblékneme, aby mohly co nejvíce času trávit venku. K dispozici ale samozřejmě mají teplé zázemí.

Rodiče, zapojte se

Vítáme pomoc při rozvoji a zvelebování zázemí a přilehlé zahrady. Vlastně s ní tak trochu počítáme, protože je to jeden z principů lesní školky. Zapojíte se do přípravy akcí pro děti. Budete se podílet na organizaci Školky a můžete se zapojit i do vedení odpoledních kroužků nebo pořádání přednášek, dílen nebo dětských narozeninových oslav.

Výroční zprávy