Klubík v Zahradě

Klubík je otevřen dětem v doprovodu rodičů. Pokud do budoucna zvažujete zapsat své dítko k nám do lesní školky, je Klubík ideální příležitostí k seznámení se s prostředím a průvodci Školky

Klubíková setkání probíhají ve školním roce 2023/2024 pravidelně každou druhou středu v měsíci (s výjimkou května, kdy se bude Klubík konat ve středu 15. 5.) od 10:00 do 11:30 hodin.

Termíny setkání: 11. 10., 8. 11., 13. 12., 10. 1., 14. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6.

Na programu jsou různorodé aktivity vycházející z konceptu naší lesní školky i volná hra v zahradě a jurtě. A protože klubíková setkání realizujeme v rámci projektu Slunce v zahradě, podpořeného dotací z rozpočtu Středočeského kraje, budou naším hlavním tématem slunce a oheň.

Klubík se koná za každého počasí pod heslem „není špatné počasí, jen špatné oblečení!“

Příspěvek na provoz je dobrovolný.

Kapacita je omezena na 10 rodin, je tedy potřeba se na Klubík přihlásit: klubik@skolkavzahrade.cz

Sledujte prosím naše internetové stránky a facebook pro bližší informace a případné změny v termínech.

Těšíme se na Vás!

Klubík se koná za každého počasí pod heslem:

“Není špatné počasí, jen špatné oblečení!”

Logo – Středočeský kraj

Klubíková setkání jsou aktivitou projektu SLUNCE V ZAHRADĚ, aneb využití obnovitelných zdrojů v lesní MŠ, který je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje, a to z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci tematického zadání Osvětová činnost.