Rodinný klubík V Zahradě

Klubík je otevřen dětem v doprovodu rodičů. Pokud zvažujete do budoucna dát své dítko do lesní školky, je Klubík ideální příležitostí k seznámení se s prostředím a průvodci Školky, navíc díky pravidelné účasti (alespoň 4 setkání za aktuální školní rok) získáváte body u zápisu do Školky, který probíhá začátkem května.

Klubíková setkání jsou jednou měsíčně ve čtvrtek od 9:30 do 11:30 hodin, na programu je volná i organizovaná část na zahradě v Pobřežní ulici (za nepříznivého počasí v jurtě).

Klubík se koná za každého počasí pod heslem “není špatné počasí, jen špatné oblečení!”

Příspěvek na provoz je dobrovolný.

Kapacita je omezena na 10 rodin, je tedy potřeba se na Klubík přihlásit: klubik@skolkavzahrade.cz

Další setkání proběhnou ve čtvrtky – 7. ledna (proběhne online), 18. února, 11. března (proběhne on-line) a 8. dubna. Pokud dorazíte, napište nám prosím na klubik@skolkavzahrade.cz 

Těšíme se na Vás!

Klubík se koná za každého počasí pod heslem:

“Není špatné počasí, jen špatné oblečení!”