Rodinný klubík V Zahradě

Klubík je otevřen dětem do tří let v doprovodu rodičů. Pokud zvažujete do budoucna dát své dítko do lesní školky, je Klubík ideální příležitostí k seznámení se s prostředím a průvodci Školky, navíc díky pravidelné účasti (alespoň 4 setkání za aktuální školní rok) získáváte body u zápisu do Školky, který probíhá začátkem května.

Klubíková setkání jsou jednou měsíčně ve čtvrtek od 9:30 do 11:30 hodin, na programu je volná i organizovaná část na zahradě v Pobřežní ulici (za nepříznivého počasí v jurtě).

Klubík se koná za každého počasí pod heslem “není špatné počasí, jen špatné oblečení!”

Příspěvek na provoz je dobrovolný.

Kapacita je omezena na 10 rodin, je tedy potřeba se na Klubík přihlásit: klubik@skolkavzahrade.cz

Další setkání proběhne netradičně on-line 12. listopadu od 16:00 do 17:00 a bude zde prostor pro Vaše dotazy k zápisu dětí, provozu Školky a vzdělávacímu programu. Na setkání je třeba se přihlásit na klubik@skolkavzahrade.cz do 9.11.

Klubík se koná za každého počasí pod heslem:

“Není špatné počasí, jen špatné oblečení!”