Projekty

Vodní svět – vzdělávání v přírodě

Evidenční číslo projektu: EVO/OSČ/046678/2022

Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje, a to z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci tematického zadání Osvětová činnost.

V rámci projektu budou v období od května do prosince 2022 realizovány následující aktivity:

  • 4 ekologické výukové programy na téma voda,
  • exkurze na téma voda,
  • slavnosti otevírání říčky Vrchlice,
  • divadelní představení Řeka,
  • 2 příměstské tábory zaměřené na zážitkové učení o vodě,
  • 4 Klubíková setkání v přírodním prostředí,
  • prezentace o projektu,
  • vzdělávací pomůcky a herní prvky.

Propagační video Lesní mateřské školy Prostor plus

Číslo projektu: 52019266

V rámci grantového programu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáháme“ připravujeme prezentační video o naší lesní mateřské škole. Video bude mapovat den ve školce, ukáže podstatu koncepce lesních mateřských škol jako takových a představí práci s dětmi v průběhu jednotlivých ročních období. Video bude po jeho dokončení zasláno rodičům, přátelům školky a zveřejněno na youtube.

Profesionalizace lesní mateřské školy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012833

Projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů je zaměřen na jedno z následujících témat nebo jejich kombinaci: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Realizace projektu probíhá od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021.


Zázemí Školky v zahradě

Číslo projektu: 1190700073

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

 

V rámci projektu bylo pořízeno zázemí pro lesní mateřskou školu Školka v zahradě. Projekt zahrnoval výstavbu nové jurty s využitím recyklovaného materiálu z původní, již dosloužené, jurty. Zrecyklována byla podlaha, dveře, kamna a další dřevěné části. Dále byl k nové jurtě přistavěn přístřešek z přírodního materiálu, ve kterém mohou děti spát či odpočívat. Podél přístřešku byl vybudován vyvýšený záhon, na kterém mohou děti pěstovat bylinky a drobné zemědělské plodiny.