Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 15/09/2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.skolkavzahrade.cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující:

 

1.1 Kontakt – prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu a/nebo webových formulářů

K tomuto účelu používáme následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Domácí nebo jiná fyzická adresa, včetně názvu ulice a názvu města
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Základem, podle kterého můžeme tyto údaje zpracovávat, je:

Po poskytnutí souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

2. Sdílení s ostatními stranami

We only share this data with processors and with other third parties for which consent must be obtained.

3. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies.

4. Postupy zveřejňování

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

5. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

6. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

8. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

9. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Kontaktní údaje

Školka v zahradě – Lesní mateřská škola z.s.
Bartolomějská ulice 221/11, 284 01 Kutná Hora
Česká republika
Webová stránka: https://www.skolkavzahrade.cz
E-mail: reditelka@skolkavzahrade.cz
IČO: 072 88 034
RED IZO: 691012717
IZO Mateřská škola (lesní mateřská škola): 181099535
IZO Výdejna lesní mateřské školy: 181121611

Příloha

Popup Maker

Hello,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of Popup Maker and its extensions.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

Note: Some of the information below is dynamically generated, such as cookies. If you add or change popups you will see those additions or changes below and will need to update your policy accordingly.

What personal data we collect and why we collect it

Subscription forms

Popup Maker subscription forms are not enabled by default.

If you have used them in your popups to collect email subscribers, use this subsection to note what personal data is captured when someone submits a subscription form, and how long you keep it.

For example, you may note that you keep form submissions for ongoing marketing purposes.

Suggested text: If you submit a subscription form on our site you will be opting in for us to save your name, email address and other relevant information. These subscriptions are used to notify you about related content, discounts & other special offers. You can opt our or unsubscribe at any time in the future by clicking link in the bottom of any email.

Cookies

Popup Maker uses cookies for most popups. The primary function is to prevent your users from being annoyed by seeing the same popup repeatedly.

This may result in cookies being saved for an extended period of time. These are non-tracking cookies used only by our popups.

Suggested text: We use anonymous cookies to prevent users from seeing the same popup repetitively in an attempt to make our users experience more pleasant while still delivering time sensitive messaging.

Analytics

Popup Maker anonymously tracks popup views and conversions.

How long we retain your data

Subscriber information is retained in the local database indefinitely for analytic tracking purposes and for future export. Data will be exported or removed upon users request via the existing Exporter or Eraser. If syncing data to a 3rd party service (for example Mailchimp), data is retained there until unsubscribed or deleted.

Where we send your data

Popup Maker does not send any user data outside of your site by default. If you have extended our subscription forms to send data to a 3rd party service such as Mailchimp, user info may be passed to these external services. These services may be located abroad.