Příměstské tábory
LÉTO 2023

Prázdninové dny v přírodě plné her a dobrodružství pro děti od 4 do 7 let.
Tábory se konají od pondělí do pátku, denně od 8 do 16 hodin.
Cena: 2 000,- Kč (včetně obědů, svačiny si děti nosí vlastní).

17. – 21. 7. 2023

ŽIVELNÍCI MEZI NÁMI, aneb O nekonečném přátelství Čtyř

Co se stane, když pootevřenými vrátky vklouznou do školky 4 noví Živelní kamarádi … Jeden hřejivý, zářivý, Druhá hnědá, kyprá, Třetí modrá, urousaná, Čtvrtý bílý, chladivý. Čeká nás seznámení s Paprskem, Hliněnkou, Kapinkou a Vánkem. Každý z jiného těsta, tak jako my. Když jdou proti sobě, zle je, když se podporují, velké věci se dějí. Tak je to i s námi.
Co vznikne z našeho společného setkání? Co zůstane? Co pomine?
Čeká nás průzkum živlů cestou her, pokusů a objevů. Výletem zavítáme k peci na chleba v malešovské Divočině.

Průvodci: Šárka Mrňáková, Lucie Strnadová, Lucie Sádlová

Školka v zahradě | Příměstské tábory – Bájný poklad řeky Vrchlice

31. 7. – 4. 8. 2023

VRCHLITOU A OLD PÁCHHAND, aneb Na prázdninách s indiány

Nemusíš mít týpí, aby ses stal indiánem. Stačí srdce na správném místě a odvaha. Slunce svítí, oheň praská a najednou je vše zahaleno dýmem… JE PRYČ! Kdo? Jak? Proč? Přijď najít odpověď a nejen to k nám do školky.
Jak žijí indiáni? Jaké ctnosti si předávají a jaké legendy si vyprávějí?
Čekají nás prázdninové dny v přírodě plné her a dobrodružství. Společně se vypravíme na výlet (jeden celodenní), budeme objevovat i zkoumat, vařit na ohni, hrát si na souši i ve vodě.

Průvodci: Zdeňka Hanušová, Kristýna Sehnoutková, Martina Dobešová

Školka v zahradě | Příměstské tábory – Království vodních skřítků

Organizační informace

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY JSOU REALIZOVÁNY S FINANČNÍM PŘISPĚNÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

Platba:

Platbu je nutné zaslat do 30. 6. převodem na účet u České spořitelny: 5379803379/0800. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR (nutno uvést pro identifikaci plátce!), do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte.

Storno poplatky:

Rozhodujícím dnem pro stanovení storno poplatků je den odhlášení z tábora. Uvedené stornopoplatky jsou vyčíslené procentem z celkové ceny za každou osobu, která tábor zrušila.

  • 30 a více dní před začátkem tábora – 50% z ceny na osobu.
  • Více než 14 dnů před začátkem tábora – 70% z ceny za osobu.
  • V ostatních případech – 100% z ceny za osobu.

Přihláška:

Přihláška zde: https://forms.gle/ZyUPTa25m7gPV3JD9

Na základě vyplněné přihlášky Vás budeme informovat o rezervaci místa. Kapacita tábora je 16 dětí, rozhodující je datum a čas přijetí přihlášky. Přibližně 14 dní před konáním tábora Vám zašleme e-mail s podrobnějšími informacemi ke konání tábora.