Beseda – Láskyplná péče o malé dítě

27/08/2021

Srdečně vás zveme 5.9. od 15 do 17 hodin na přednášku a besedu na téma Láskyplná péče o malé dítě.

Jaké jsou potřeby malého dítěte a jak je odlišit od potřeb svých? Co je úkolem rodiče a pedagoga? A co je to laskavost? Jak s tím vším souvisí téma autority a svobody, důvěry a odvahy?

Často zažíváme, že pro dítě chceme to nejlepší, ale dítě chce něco jiného, nebo naopak vůbec nevíme, co by bylo správné, a ptáme se dítěte, co by chtělo. Tak vznikají spletité výchovné situace. Je tak těžké jako rodič nebo vychovatel vždy vědět. Rad, přístupů a metod je celá řada a často si vysloveně protiřečí.

Odpovědí může být například rytmus, laskavost a pomalost.

Seminář povede Johana Passerin, která působí jako průvodkyně v lesních MŠ již od roku 2010, od roku 2014 pak v lesní mateřské škole Hvězdy v lese, kterou založila a vede. Cenné zkušenosti získává na studijních stážích v zahraničí. Dosud navštívila školky např. v Německu, Dánsku, Izraeli, Švédsku, Skotsku a na Islandu. V ALMŠ má na starosti oblast vzdělávání, věnuje se také budování kontaktů se zahraničními lesními školkami a budování mezinárodní spolupráce. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky, mnoho stáží v předškolních zařízeních a je kvalifikovanou chůvou pro děti od narození do začátku školní docházky. Absolvovala obor Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro MŠ na Univerzitě Palackého, kde dále studuje Muzikoterapii. Lesním školkám poskytuje konzultace a kolegiální podporu, přednáší zejména na téma volná hra, pohádky, svátky a tradice a potřeby malého dítěte.

Vstup je zdarma díky projektu Profesionalizace lesní mateřské školy (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012833).

 

Setkání proběhne v zázemí Školky v zahradě v Pobřežní ulici.

Nejnovější