Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

26/05/2023

V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 přijímáme děti evidované pod těmito registračními čísly:

01, 10, 11, 16, 14, 20, 03

Registrační čísla dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání:

02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17,18, 19, 22

5

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno rodičům nepřijatých dětí poštou nebo předáno osobně.

5

Denní vzdělávání

S rodiči dětí přijatých k dennímu vzdělávání se sejdeme na informační schůzce v pondělí 12. 6. od 17 hodin.

5

Individuální vzdělávání

Rodiče dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání budeme kontaktovat e-mailem ohledně podepsání smlouvy do 30. 8.

Děkujeme za Váš zájem o naši lesní mateřskou školu. Vzhledem k počtu 7 volných míst, nemohlo být bohužel vyhověno ostatním žádostem.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – 2023/2024

Nejnovější