Zápis pro školní rok 2024/2025

20/03/2024

Zápis dětí k docházce do Školky v zahradě – Lesní mateřské školy proběhne v pátek 10. května od 15:30 do 16:30 v jurtě v Pobřežní ulici v Kutné Hoře.

Školka v zahradě – zápis 2024/2025 (děti)

Důležité informace:

5

Chcete-li k nám zapsat své dítě, doporučujeme zúčastnit se 10. dubna Klubíku.

V rámci klubíkového setkání vám ukážeme naše zázemí, představíme vám náš vzdělávací koncept a myšlenku lesních mateřských škol. Zodpovíme Vaše dotazy. Děti stráví čas v zahradě volnou hrou či tvořením.

5

Účast na setkání Vám umožní učinit informované rozhodnutí ohledně předškolní docházky, k čemuž je přihlíženo u zápisu.

5

Pro rok 2024/25 však budeme moci přijmout pouze 1 – 2 nové děti. Kritéria pro přijetí dítěte jsou zveřejněna na webu školky.

5

Děti přijímáme pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

5

Podle školského zákona 561/2004 Sb. nejsme spádovou mateřskou školou, nepřijímáme proto přednostně tzv. spádové děti, ani děti, pro které je v daném roce předškolní vzdělávání povinné.

5

Jsme lesní mateřskou školou vedenou v rejstříku MŠMT, proto můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto je třeba doložit vyjádřením dětského lékaře. V době nástupu je nutné, aby dítě bylo plně očkované (výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které dovrší 31. 8. 2024 5 let, v těchto případech potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno).

5

Financováni jsme z dotace MŠMT a školkovného. Školkovné pro rok 2024/2025 zůstává stejné jako v předchozích dvou letech ve výši 5 800 Kč/měsíc.

5

Zajišťujeme povinné školní stravování. Dodavatelem stravy je Alternativní jídelna U Slunce. Odebrané svačiny a obědy hradí rodiče přímo jídelně. Cena za celodenní stravování činí ve školním roce 2023/2024 115 Kč/den (55 Kč oběd, 30 Kč svačiny).

Svou účast na zápisu a klubíkovém setkání prosím potvrďte na lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz. Pište i v případě dotazů. Více informací najdete na našem webu na stránce Organizační věci.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou!

Nejnovější