Příští setkání  KLUBÍKU PRO RODIČE S DĚTMI DO 3 LET proběhne po prázdninách. Během prázdnin plánujeme pěší výlet o podrobnostech se informujte níže u Zuzky.

Cena:
zdarma

Kontakt:
Zuzka Vondráčková

klubikvzahrade@gmail.com

776 124 191