Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

24/05/2024

V přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 přijímáme děti evidované pod těmito registračními čísly:

01, 09

Registrační čísla dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání:

02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12

5

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno rodičům nepřijatých dětí poštou nebo předáno osobně.

5

Denní vzdělávání

S rodiči dětí přijatých k dennímu vzdělávání se sejdeme na informační schůzce ve středu 5. 6. od 17 hodin.

5

Individuální vzdělávání

Rodiče dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání budeme kontaktovat e-mailem ohledně podepsání smlouvy do 30. 8.

Děkujeme za Váš zájem o naši lesní mateřskou školu. Vzhledem k počtu 2 volných míst, nemohlo být bohužel vyhověno ostatním žádostem.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – 2024/2025

Nejnovější