Kdo jiný než děti z lesní školky by měl bujaře oslavovat Den Země! V pátek 22. dubna děti vyloví

z plátěných sáčků své oblíbené kuličky a společnou hrou zakončí celý měsíc věnovaný svátku

naší planety.

[separator top=“40″]

Během dubna děti a jejich průvodci uklízeli les Na rovinách a aktivně se tak zapojili do akce

„Ukliďme svět. Ukliďme Česko“. Z lesa odnesli několik pytlů odpadků. K nejkurióznějším nálezům

patřil počítač, pánské boty nebo obal od těhotenského testu. Děti domýšlely příběhy těchto věcí a

jejich fantazie přitom pracovala na plné obrátky. Verzí tak bylo hned několik, ale ať je to jakkoli,

děti se shodly, že do lesa nic z toho nepatří.

[separator top=“40″]

A protože po práci je čas na hru a zábavu, bude se v pátek 22. dubna od 15 hodin ve Školce v

zahradě slavit Den Země. Na počest naší Zeměkoule se děti i dospělí oblečou do zeleného a budou

vyrábět i cvrnkat kuličky. Vítáni jsou všichni, kdo si chtějí hrát a ne jen soutěžit.

[separator top=“40″]

Kontakt a případné dotazy:

Mgr. Lucie Sádlová

skolka@prostor-plus.cz

www.facebook.cz/skolkavzahrade

tel.: 606 032 266