Zveme všechny příznivce Školky na informativní schůzku o možnosti založení základní školy Prostor plus o.p.s. v Kolíně. Prosím pozvěte i své známé, které by dané téma zaujalo, schůzka je otevřena všem.
Termín: čtvrtek 21. 1. 2016 v 18 hod.
Místo: Kolárka, Na Pustině 1068, Kolín
Program:
1. seznámení se stávajícím stavem zakládání základní školy
2. seznámení s dalšími možnosti vývoje
3. krátký exkurz do Jenské pedagogiky a dalších pedagogických koncepcí
4. diskuze
Předpokládaná doba trvání schůzky je 1 hodina.
Na setkání se za realizační tým těší Eva Píšová, Markéta Steklá, Adéla Richterová a Monika Březinová Seifertová.
V případě dotazů se obracejte přímo na Evu Píšovou – tel. 731 615 662
e-mail:pisova.pdy@gmail.com