Je to tady!
Přijímáme přihlášky pro školní rok 2016/2017.
Zápis dětí proběhne v sobotu 19.3. od 9:30 do 12 hodin v prostorách Školky v zahradě.
Přihlášku Vám zašleme na vyžádání, v případě zájmu nás kontaktujte: skolka@os-prostor.cz, tel.:606032266
 

Kritéria, která při zápise budeme zvažovat:

– dosažený věk 3 roky a současně zralost dítěte pro předškolní docházku (posuzuje hlavní průvodce)

– zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami 

– sourozenci – mají přednost 

– vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině 

– kapacita Školky a model docházky (5 denní model má přednost před 3 a 2 denním) 

 

Těšíme se na viděnou!