Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

V přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 přijímáme děti evidované pod těmito registračními čísly:

01, 09

Registrační čísla dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání:

02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12

5

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno rodičům nepřijatých dětí poštou nebo předáno osobně.

5

Denní vzdělávání

S rodiči dětí přijatých k dennímu vzdělávání se sejdeme na informační schůzce ve středu 5. 6. od 17 hodin.

5

Individuální vzdělávání

Rodiče dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání budeme kontaktovat e-mailem ohledně podepsání smlouvy do 30. 8.

Děkujeme za Váš zájem o naši lesní mateřskou školu. Vzhledem k počtu 2 volných míst, nemohlo být bohužel vyhověno ostatním žádostem.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – 2024/2025

Nejnovější

Workshop pro pedagogy mateřských škol EVVO: ŽIVLY V ZAHRADĚ

Workshop pro pedagogy mateřských škol EVVO: ŽIVLY V ZAHRADĚ

Zajímají Vás možnosti využití obnovitelných přírodních zdrojů pro vzdělávání v zahradě MŠ?
Chcete s dětmi vařit na ohni?
Sušit byliny v solární sušičce?
Pěstovat vlastní zeleninu s využitím zavlažovací nádoby olla?

Nevíte jak na to? Přijďte se inspirovat do naší zahrady.

Cílová skupina: kapacita pro 12 pedagogů MŠ
Místo: zahrada Školky v zahradě – LMŠ, Pobřežní ulice, Kutná Hora
Termín: 12. června, 16:00 – 17:30
Cena: zdarma

Školka v zahradě – Workshop pro pedagogy MŠ (ŽIVLY V ZAHRADĚ)

Workshop je součástí projektu SLUNCE V ZAHRADĚ,  aneb využití obnovitelných zdrojů v lesní MŠ, který je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje, a to z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci tematického zadání Osvětová činnost.

Kontakt a přihlášky: Mgr. Lucie Sádlová   |   ředitelka LMŠ
+420 606 032 266, lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz

Logo – Středočeský kraj

Nejnovější

Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí k docházce do Školky v zahradě – Lesní mateřské školy proběhne v pátek 10. května od 15:30 do 16:30 v jurtě v Pobřežní ulici v Kutné Hoře.

Školka v zahradě – zápis 2024/2025 (děti)

Důležité informace:

5

Chcete-li k nám zapsat své dítě, doporučujeme zúčastnit se 10. dubna Klubíku.

V rámci klubíkového setkání vám ukážeme naše zázemí, představíme vám náš vzdělávací koncept a myšlenku lesních mateřských škol. Zodpovíme Vaše dotazy. Děti stráví čas v zahradě volnou hrou či tvořením.

5

Účast na setkání Vám umožní učinit informované rozhodnutí ohledně předškolní docházky, k čemuž je přihlíženo u zápisu.

5

Pro rok 2024/25 však budeme moci přijmout pouze 1 – 2 nové děti. Kritéria pro přijetí dítěte jsou zveřejněna na webu školky.

5

Děti přijímáme pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

5

Podle školského zákona 561/2004 Sb. nejsme spádovou mateřskou školou, nepřijímáme proto přednostně tzv. spádové děti, ani děti, pro které je v daném roce předškolní vzdělávání povinné.

5

Jsme lesní mateřskou školou vedenou v rejstříku MŠMT, proto můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto je třeba doložit vyjádřením dětského lékaře. V době nástupu je nutné, aby dítě bylo plně očkované (výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které dovrší 31. 8. 2024 5 let, v těchto případech potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno).

5

Financováni jsme z dotace MŠMT a školkovného. Školkovné pro rok 2024/2025 zůstává stejné jako v předchozích dvou letech ve výši 5 800 Kč/měsíc.

5

Zajišťujeme povinné školní stravování. Dodavatelem stravy je Alternativní jídelna U Slunce. Odebrané svačiny a obědy hradí rodiče přímo jídelně. Cena za celodenní stravování činí ve školním roce 2023/2024 115 Kč/den (55 Kč oběd, 30 Kč svačiny).

Svou účast na zápisu a klubíkovém setkání prosím potvrďte na lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz. Pište i v případě dotazů. Více informací najdete na našem webu na stránce Organizační věci.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou!

Nejnovější

Pozvánka pro veřejnost: kompostování – workshop

Pozvánka pro veřejnost: kompostování – workshop

Zveme vás na workshop kompostování – účast zdarma

Kdy: 10. října od 15 do 18 hodin

Místo: Školka v zahradě v Pobřežní ulici v Kutné Hoře

Workshop kompostování – říjen 2023

Ing. Jan Šarapatka, ředitel Ekocentra Loutí, povede workshop na téma jak vybudovat kompostér z dřevěných palet a poskytne poradenství v oblasti zpracování bioodpadu a využití kompostu v zahradě.

Akce je realizována v rámci projektu Přírodní zahrada Školky v zahradě. Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Kontakt: Mgr. Lucie Sádlová   |   ředitelka LMŠ
+420 606 032 266, lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz

Logo – Zelené oázy
Logo – Nadace Partnerství
Logo – MOL Česká republika

Nejnovější

Klubíková setkání ve školním roce 2023/2024

Klubíková setkání ve školním roce 2023/2024

I v novém školním roce 2023/2024 plánujeme Klubík v zahradě pro děti s rodiči.

Bližší informace najdete v záložce Klubík.

Školka v zahradě – Leták Klubíku 2023/2024

Nejnovější

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 přijímáme děti evidované pod těmito registračními čísly:

01, 10, 11, 16, 14, 20, 03

Registrační čísla dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání:

02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17,18, 19, 22

5

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno rodičům nepřijatých dětí poštou nebo předáno osobně.

5

Denní vzdělávání

S rodiči dětí přijatých k dennímu vzdělávání se sejdeme na informační schůzce v pondělí 12. 6. od 17 hodin.

5

Individuální vzdělávání

Rodiče dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání budeme kontaktovat e-mailem ohledně podepsání smlouvy do 30. 8.

Děkujeme za Váš zájem o naši lesní mateřskou školu. Vzhledem k počtu 7 volných míst, nemohlo být bohužel vyhověno ostatním žádostem.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – 2023/2024

Nejnovější