Klubíková setkání ve školním roce 2023/2024

Klubíková setkání ve školním roce 2023/2024

I v novém školním roce 2023/2024 plánujeme Klubík v zahradě pro děti s rodiči.

Bližší informace najdete v záložce Klubík.

Školka v zahradě – Leták Klubíku 2023/2024

Nejnovější

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 přijímáme děti evidované pod těmito registračními čísly:

01, 10, 11, 16, 14, 20, 03

Registrační čísla dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání:

02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17,18, 19, 22

5

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno rodičům nepřijatých dětí poštou nebo předáno osobně.

5

Denní vzdělávání

S rodiči dětí přijatých k dennímu vzdělávání se sejdeme na informační schůzce v pondělí 12. 6. od 17 hodin.

5

Individuální vzdělávání

Rodiče dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání budeme kontaktovat e-mailem ohledně podepsání smlouvy do 30. 8.

Děkujeme za Váš zájem o naši lesní mateřskou školu. Vzhledem k počtu 7 volných míst, nemohlo být bohužel vyhověno ostatním žádostem.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – 2023/2024

Nejnovější

Slavíme 10. narozeniny

Slavíme 10. narozeniny

Blíží se 10 let, co školka otevřela své brány.

Zveme proto všechny, staré i mladé, ty, co s námi prošli část své cesty životem, ty, co se k nám teprve chystají, i ty, co jsou prostě zvědaví, jaké to u nás je.

5

Přijďte slavit s námi na Den dětí 1. 6. od 15 hodin.

5

Chystáme dílny pro děti, narozeninový dort a v 17 hodin zahraje @rajtaraj.

5

Vstupenkou je něco dobrého na hodovní stůl.
Největším dárkem vaše společnost.

Těšíme se moc na každého z Vás.

PS: Prosíme o sdílení mezi všechny, hlavně naše bývalé školkáčky a průvodce, jejich přítomnost nás potěší moc. Berte to třeba jako velký slučák školky.

Pozvánka – Školka v zahradě slaví 10. narozeniny

Nejnovější

Zelené oázy ve Školce v zahradě – workshop

Zelené oázy ve Školce v zahradě – workshop

V sobotu 13. května pořádáme workshop se zahradní architektkou.

Školka v zahradě – Ukliďme podél Vrchlice a Na rovinách 2022

Protože jsme získali podporu z grantového programu Zelené oázy, budeme v sobotu 13/5 dopoledne od 9 hodin v zahradě školky budovat nové vyvýšené záhony a osazovat květinovo-bylinkový záhon podle osazovacího plánu. Jste srdečně zváni.

Bonusem bude spolupráce se zahradní architektkou Alenou Kuchyňovou, která ráda odpoví na vaše pěstitelské dotazy, poví nám zajímavosti o bylinkách i proč k nám vybrala zrovna ty květiny, které budeme sázet.

5

K sestavení vyvýšených záhonů a navezení zeminy budeme potřebovat všechny zručné a silné ruce z okolí. Děti jsou vítány, stejně jako další rodinní příslušníci, přátelé či známí. Vaření a opékání na ohni samozřejmostí.

5

Pokud máte volné sobotní dopoledne, budeme moc rádi, když se k nám připojíte. A pokud máte kolečko, lopatu, motyčku nebo rýč, určitě se budou hodit, stejně jako pracovní rukavice.

Akce je realizována v rámci projektu Přírodní zahrada Školky v zahradě.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Logo – Zelené oázy
Logo – Nadace Partnerství
Logo – MOL Česká republika

Nejnovější

Příměstské tábory v létě 2023

Příměstské tábory v létě 2023

Spustili jsme přihlašování na příměstské tábory pro děti od 4 do 7 let.

Více informací naleznete v záložce Příměstské tábory.

Školka v zahradě | Příměstské tábory – Království vodních skřítků

Nejnovější

Setkání se zájemci o zápis do Školky v zahradě pro školní rok 2023/2024

Setkání se zájemci o zápis do Školky v zahradě pro školní rok 2023/2024

V sobotu 22. 4. 2023 od 10:00 se uskuteční setkání s rodiči (zákonnými zástupci), kteří mají zájem přihlásit své dítě do naší lesní mateřské školy.

Důležité informace:

5

V rámci setkání vám ukážeme naše zázemí, představíme vám náš vzdělávací koncept a myšlenku lesních mateřských škol. Zodpovíme vaše dotazy. Předpokládaný konec setkání je v 12:00.

5

Účast na setkání Vám umožní učinit informované rozhodnutí ohledně předškolní docházky, k čemuž je přihlíženo u zápisu, který se pro školní rok 2023/2024 uskuteční v pátek 12. 5. 2023 od 15:30 do 17 hodin (termín zápisu je stanoven podle § 34 odstavce 2) Školského zákona). 

5

Setkání se uskuteční v zázemí LMŠ (zahrada v ul. Pobřežní). Doporučujeme účast bez dětí nebo ve dvojici, kdy jeden rodič dohlíží na dítě.

5

Pro rok 2023/24 budeme moci přijmout 6-7 nových dětí. Kritéria pro přijetí dítěte jsou zveřejněna na webu školky.

5

Děti přijímáme pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

5

Podle školského zákona 561/2004 Sb. Nejsme spádovou mateřskou školou, nepřijímáme proto přednostně tzv. spádové děti, ani děti, pro které je v daném roce předškolní vzdělávání povinné.

5

Jsme lesní mateřskou školou vedenou v rejstříku MŠMT, proto můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto je třeba doložit vyjádřením dětského lékaře. V době nástupu je nutné, aby dítě bylo plně očkované (výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které dovrší 31. 8. 2023 5 let, v těchto případech potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno).

5

Financováni jsme z dotace MŠMT a školkovného. Školkovné pro rok 2023/2024 zůstává stejné jako v roce 2022/2023 ve výši 5 800 Kč/měsíc. Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole lze uplatnit odpočet na dani na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání a pro rok 2023 bude možné si z daní odečíst 17 300 Kč.

5

Zajišťujeme povinné školní stravování. Dodavatelem stravy je Alternativní jídelna U Slunce. Odebrané svačiny a obědy hradí rodiče přímo jídelně. Cena za celodenní stravování činí ve školním roce 2022/2023 115 Kč/den (55 Kč oběd, 30 Kč svačiny).

Svou účast na setkání prosím potvrďte na lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz. Pište i v případě dotazů. Víc informací najdete na našem webu na stránce Organizační věci.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou!

Nejnovější