Setkání se zájemci o zápis do Školky v zahradě pro školní rok 2023/2024

Setkání se zájemci o zápis do Školky v zahradě pro školní rok 2023/2024

V sobotu 22. 4. 2023 od 10:00 se uskuteční setkání s rodiči (zákonnými zástupci), kteří mají zájem přihlásit své dítě do naší lesní mateřské školy.

Důležité informace:

5

V rámci setkání vám ukážeme naše zázemí, představíme vám náš vzdělávací koncept a myšlenku lesních mateřských škol. Zodpovíme vaše dotazy. Předpokládaný konec setkání je v 12:00.

5

Účast na setkání Vám umožní učinit informované rozhodnutí ohledně předškolní docházky, k čemuž je přihlíženo u zápisu, který se pro školní rok 2023/2024 uskuteční v pátek 12. 5. 2023 od 15:30 do 17 hodin (termín zápisu je stanoven podle § 34 odstavce 2) Školského zákona). 

5

Setkání se uskuteční v zázemí LMŠ (zahrada v ul. Pobřežní). Doporučujeme účast bez dětí nebo ve dvojici, kdy jeden rodič dohlíží na dítě.

5

Pro rok 2023/24 budeme moci přijmout 6-7 nových dětí. Kritéria pro přijetí dítěte jsou zveřejněna na webu školky.

5

Děti přijímáme pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

5

Podle školského zákona 561/2004 Sb. Nejsme spádovou mateřskou školou, nepřijímáme proto přednostně tzv. spádové děti, ani děti, pro které je v daném roce předškolní vzdělávání povinné.

5

Jsme lesní mateřskou školou vedenou v rejstříku MŠMT, proto můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto je třeba doložit vyjádřením dětského lékaře. V době nástupu je nutné, aby dítě bylo plně očkované (výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které dovrší 31. 8. 2023 5 let, v těchto případech potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno).

5

Financováni jsme z dotace MŠMT a školkovného. Školkovné pro rok 2023/2024 zůstává stejné jako v roce 2022/2023 ve výši 5 800 Kč/měsíc. Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole lze uplatnit odpočet na dani na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání a pro rok 2023 bude možné si z daní odečíst 17 300 Kč.

5

Zajišťujeme povinné školní stravování. Dodavatelem stravy je Alternativní jídelna U Slunce. Odebrané svačiny a obědy hradí rodiče přímo jídelně. Cena za celodenní stravování činí ve školním roce 2022/2023 115 Kč/den (55 Kč oběd, 30 Kč svačiny).

Svou účast na setkání prosím potvrďte na lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz. Pište i v případě dotazů. Víc informací najdete na našem webu na stránce Organizační věci.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou!

Nejnovější

Ukliďme okolo jurty a pod Barborou

Ukliďme okolo jurty a pod Barborou

Zapojte se s námi do akce Ukliďme Česko a pomozte nám uklidit okolí naší školky.

Školka v zahradě – Ukliďme podél Vrchlice a Na rovinách 2022

V sobotu 1/4 budeme uklízet nám známá místa, která každý den procházíme s našimi školkáčky, tedy místa okolo školky. Letos se zaměříme zejména na úklid svahu pod Chrámem svaté Barbory.

5

Sraz je v 9 hodin u jurty ve Školce v zahradě – Lesní mateřské škole v Pobřežní ulici v Kutné Hoře.

Pracovní rukavice a pytle na odpadky budou k dispozici. Rozhodně se ale hodí vzít si na posilněnou nejen pro děti dopolední svačinu. Po odvedené práci si v zahradě školky rozděláme oheň, pokud tedy nebudete pospíchat na oběd k babičce, vezměte si i něco na opečení.

Předpokládaný konec akce je ve 12 hodin.

Přihlašujte se prosím zde:

https://www.uklidmecesko.cz/event/36248

Děkujeme za pomoc a těšíme se na viděnou.
Školka v zahradě

Nejnovější

Hledáme do našeho týmu učitele/učitelku lesní mateřské školy

Hledáme do našeho týmu učitele/učitelku lesní mateřské školy

Nástup od 1. 2. 2023
Více informací o výběrovém řízení v přiloženém inzerátu.

Nejnovější

České Vánoce v mongolské jurtě

České Vánoce v mongolské jurtě

Nenechte si ujít jedinečné setkání mongolské a české komunity v Kutné Hoře.

Akci pořádá CPIC Středočeský kraj – Kutná Hora v sobotu 10. 12. 2022 od 13 hodin v naší školce.

Srdečně jsou zvány nejen rodiny s dětmi, pro které je připravena spousta aktivit, ale také všichni, kteří se chtějí dozvědět něco nového.

Program bude postupně aktualizován na stránce události na Facebooku.

Těšíme se na společné setkání!

Vstup je zdarma!

Nejnovější

Klubíková setkání v 1. pololetí školního roku 2022/2023

Klubíková setkání v 1. pololetí školního roku 2022/2023

I ve školním roce 2022/2023 pořádáme Klubík pro rodiče s dětmi.

Setkávat se budeme jednou měsíčně, v úterý 27/09, 25/10, 22/11, 13/12, od 9:30 do 11:30 v zahradě naší školky.

Více informací najdete v záložce Klubík.

Klubíková setkání jsou realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

Leták Klubíku Školky v zahradě pro rodiče s dětmi od 2 let

Nejnovější

Hledáme asistenta/asistentku pedagoga na 0,5 úvazku

Hledáme asistenta/asistentku pedagoga na 0,5 úvazku

Výběrové řízení je plánované na 29. 8. 2022 – zajímavé uchazeče a uchazečky si pozveme na osobní setkání a na den do školky.

Více informací o ideálním profilu uchazeče i náplni práce najdeš v inzerátu ZDE.

Pokud do toho chceš jít s námi, pošli své CV a alespoň půl strany o tom, proč chceš dělat tuhle práci na lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz a my se Ti ozveme.

Nejnovější