Setkání se zájemci o zápis do Školky v zahradě pro školní rok 2022/2023

01/03/2022

V sobotu 23. 4. 2022 od 10:00 se uskuteční setkání s rodiči (zákonnými zástupci), kteří mají zájem přihlásit své dítě do naší lesní mateřské školy.

Důležité informace:

5

V rámci setkání vám ukážeme naše zázemí, představíme vám náš vzdělávací koncept a myšlenku lesních mateřských škol. Zodpovíme vaše dotazy. Předpokládaný konec setkání je v 12:00.

5

Účast na setkání je důležitá pro zápis, který pro školní rok 2022/2023 proběhne v pátek 13. 5. 2023 od 16 do 18 hodin. 

5

Setkání se uskuteční v zázemí LMŠ (zahrada v ul. Pobřežní). Doporučujeme účast bez dětí nebo ve dvojici, kdy jeden rodič dohlíží na dítě.

5

Pro rok 2022/23 budeme moci přijmout 6-7 nových dětí. Kritéria pro přijetí dítěte jsou zveřejněna na webu školky, aktualizována budou během března.

5

Děti přijímáme pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

5

Jsme lesní mateřskou školou vedenou v rejstříku MŠMT, proto můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto je třeba doložit vyjádřením dětského lékaře. V době nástupu je nutné, aby dítě bylo plně očkované.

Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti, které dovrší 31. 8. 2022 5 let). V těchto případech potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno.

5

Financováni jsme z dotace MŠMT a školkovného. Školkovné je v roce 2021/22 ve výši 5.000 Kč/měsíc. Dá se předpokládat, že pro školní rok 2022/23 bude nutné zdražení. Cenu zveřejníme během března. Nepředpokládáme však, že by byla vyšší než 6.000 Kč. Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole lze uplatnit odpočet na dani na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání a pro rok 2022 si budete moci z daní odečíst 16.200 Kč.

5

Zajišťujeme povinné školní stravování. Dodavatelem stravy je Alternativní jídelna U Slunce. Odebrané svačiny a obědy hradí rodiče přímo jídelně. Cena za celodenní stravování činí ve školním roce 2021/2022 100 Kč/ den (50 Kč oběd, 25 Kč svačiny).

Svou účast na setkání prosím potvrďte na lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz. Pište i v případě dotazů.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou! 

Nejnovější