Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí k docházce do Školky v zahradě – Lesní mateřské školy proběhne v pátek 10. května od 15:30 do 16:30 v jurtě v Pobřežní ulici v Kutné Hoře.

Školka v zahradě – zápis 2024/2025 (děti)

Důležité informace:

5

Chcete-li k nám zapsat své dítě, doporučujeme zúčastnit se 10. dubna Klubíku.

V rámci klubíkového setkání vám ukážeme naše zázemí, představíme vám náš vzdělávací koncept a myšlenku lesních mateřských škol. Zodpovíme Vaše dotazy. Děti stráví čas v zahradě volnou hrou či tvořením.

5

Účast na setkání Vám umožní učinit informované rozhodnutí ohledně předškolní docházky, k čemuž je přihlíženo u zápisu.

5

Pro rok 2024/25 však budeme moci přijmout pouze 1 – 2 nové děti. Kritéria pro přijetí dítěte jsou zveřejněna na webu školky.

5

Děti přijímáme pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

5

Podle školského zákona 561/2004 Sb. nejsme spádovou mateřskou školou, nepřijímáme proto přednostně tzv. spádové děti, ani děti, pro které je v daném roce předškolní vzdělávání povinné.

5

Jsme lesní mateřskou školou vedenou v rejstříku MŠMT, proto můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto je třeba doložit vyjádřením dětského lékaře. V době nástupu je nutné, aby dítě bylo plně očkované (výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které dovrší 31. 8. 2024 5 let, v těchto případech potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno).

5

Financováni jsme z dotace MŠMT a školkovného. Školkovné pro rok 2024/2025 zůstává stejné jako v předchozích dvou letech ve výši 5 800 Kč/měsíc.

5

Zajišťujeme povinné školní stravování. Dodavatelem stravy je Alternativní jídelna U Slunce. Odebrané svačiny a obědy hradí rodiče přímo jídelně. Cena za celodenní stravování činí ve školním roce 2023/2024 115 Kč/den (55 Kč oběd, 30 Kč svačiny).

Svou účast na zápisu a klubíkovém setkání prosím potvrďte na lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz. Pište i v případě dotazů. Více informací najdete na našem webu na stránce Organizační věci.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou!

Nejnovější

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024

V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 přijímáme děti evidované pod těmito registračními čísly:

01, 10, 11, 16, 14, 20, 03

Registrační čísla dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání:

02, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17,18, 19, 22

5

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno rodičům nepřijatých dětí poštou nebo předáno osobně.

5

Denní vzdělávání

S rodiči dětí přijatých k dennímu vzdělávání se sejdeme na informační schůzce v pondělí 12. 6. od 17 hodin.

5

Individuální vzdělávání

Rodiče dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání budeme kontaktovat e-mailem ohledně podepsání smlouvy do 30. 8.

Děkujeme za Váš zájem o naši lesní mateřskou školu. Vzhledem k počtu 7 volných míst, nemohlo být bohužel vyhověno ostatním žádostem.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – 2023/2024

Nejnovější

Setkání se zájemci o zápis do Školky v zahradě pro školní rok 2023/2024

Setkání se zájemci o zápis do Školky v zahradě pro školní rok 2023/2024

V sobotu 22. 4. 2023 od 10:00 se uskuteční setkání s rodiči (zákonnými zástupci), kteří mají zájem přihlásit své dítě do naší lesní mateřské školy.

Důležité informace:

5

V rámci setkání vám ukážeme naše zázemí, představíme vám náš vzdělávací koncept a myšlenku lesních mateřských škol. Zodpovíme vaše dotazy. Předpokládaný konec setkání je v 12:00.

5

Účast na setkání Vám umožní učinit informované rozhodnutí ohledně předškolní docházky, k čemuž je přihlíženo u zápisu, který se pro školní rok 2023/2024 uskuteční v pátek 12. 5. 2023 od 15:30 do 17 hodin (termín zápisu je stanoven podle § 34 odstavce 2) Školského zákona). 

5

Setkání se uskuteční v zázemí LMŠ (zahrada v ul. Pobřežní). Doporučujeme účast bez dětí nebo ve dvojici, kdy jeden rodič dohlíží na dítě.

5

Pro rok 2023/24 budeme moci přijmout 6-7 nových dětí. Kritéria pro přijetí dítěte jsou zveřejněna na webu školky.

5

Děti přijímáme pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

5

Podle školského zákona 561/2004 Sb. Nejsme spádovou mateřskou školou, nepřijímáme proto přednostně tzv. spádové děti, ani děti, pro které je v daném roce předškolní vzdělávání povinné.

5

Jsme lesní mateřskou školou vedenou v rejstříku MŠMT, proto můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto je třeba doložit vyjádřením dětského lékaře. V době nástupu je nutné, aby dítě bylo plně očkované (výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. děti, které dovrší 31. 8. 2023 5 let, v těchto případech potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno).

5

Financováni jsme z dotace MŠMT a školkovného. Školkovné pro rok 2023/2024 zůstává stejné jako v roce 2022/2023 ve výši 5 800 Kč/měsíc. Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole lze uplatnit odpočet na dani na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání a pro rok 2023 bude možné si z daní odečíst 17 300 Kč.

5

Zajišťujeme povinné školní stravování. Dodavatelem stravy je Alternativní jídelna U Slunce. Odebrané svačiny a obědy hradí rodiče přímo jídelně. Cena za celodenní stravování činí ve školním roce 2022/2023 115 Kč/den (55 Kč oběd, 30 Kč svačiny).

Svou účast na setkání prosím potvrďte na lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz. Pište i v případě dotazů. Víc informací najdete na našem webu na stránce Organizační věci.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou!

Nejnovější

Zápis pro školní rok 2022/2023

Zápis pro školní rok 2022/2023

Zápis do Školky v zahradě – Lesní mateřské školy proběhne v pátek 13. května od 16:00 do 18:00 v jurtě v Pobřežní ulici v Kutné Hoře.

Více informací naleznete v záložce Organizační věci.

Nejnovější

Setkání se zájemci o zápis do Školky v zahradě pro školní rok 2022/2023

Setkání se zájemci o zápis do Školky v zahradě pro školní rok 2022/2023

V sobotu 23. 4. 2022 od 10:00 se uskuteční setkání s rodiči (zákonnými zástupci), kteří mají zájem přihlásit své dítě do naší lesní mateřské školy.

Důležité informace:

5

V rámci setkání vám ukážeme naše zázemí, představíme vám náš vzdělávací koncept a myšlenku lesních mateřských škol. Zodpovíme vaše dotazy. Předpokládaný konec setkání je v 12:00.

5

Účast na setkání je důležitá pro zápis, který pro školní rok 2022/2023 proběhne v pátek 13. 5. 2023 od 16 do 18 hodin. 

5

Setkání se uskuteční v zázemí LMŠ (zahrada v ul. Pobřežní). Doporučujeme účast bez dětí nebo ve dvojici, kdy jeden rodič dohlíží na dítě.

5

Pro rok 2022/23 budeme moci přijmout 6-7 nových dětí. Kritéria pro přijetí dítěte jsou zveřejněna na webu školky, aktualizována budou během března.

5

Děti přijímáme pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

5

Jsme lesní mateřskou školou vedenou v rejstříku MŠMT, proto můžeme přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto je třeba doložit vyjádřením dětského lékaře. V době nástupu je nutné, aby dítě bylo plně očkované.

Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti, které dovrší 31. 8. 2022 5 let). V těchto případech potvrzení o pravidelném očkování nebude požadováno.

5

Financováni jsme z dotace MŠMT a školkovného. Školkovné je v roce 2021/22 ve výši 5.000 Kč/měsíc. Dá se předpokládat, že pro školní rok 2022/23 bude nutné zdražení. Cenu zveřejníme během března. Nepředpokládáme však, že by byla vyšší než 6.000 Kč. Za dítě umístěné v naší lesní mateřské škole lze uplatnit odpočet na dani na každé dítě, přičemž tento odpočet je vyřizován individuálně v rámci daňového přiznání a pro rok 2022 si budete moci z daní odečíst 16.200 Kč.

5

Zajišťujeme povinné školní stravování. Dodavatelem stravy je Alternativní jídelna U Slunce. Odebrané svačiny a obědy hradí rodiče přímo jídelně. Cena za celodenní stravování činí ve školním roce 2021/2022 100 Kč/ den (50 Kč oběd, 25 Kč svačiny).

Svou účast na setkání prosím potvrďte na lucie.sadlova@skolkavzahrade.cz. Pište i v případě dotazů.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na viděnou! 

Nejnovější