Zápis pro školní rok 2020/2021 – Aktualizováno

27/04/2020

Zápis do LMŠ Prostor plus, z.s. proběhne v pátek 15. května od 15:00 do 17:00 v jurtě v Pobřežní ulici v Kutné Hoře.

Dokumentace k zápisu:

  1. vyplněná a podepsaná žádost o přijetí a vyjádření lékaře (dokumenty jsou ke stažení níže) Pokud rodič nezajistil vyjádření lékaře, přinese místo něj k zápisu kopii očkovacího listu přihlašovaného dítěte a na místě podepíše čestné prohlášení.
  2. rodný list dítěte
  3. občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria přijímání dětí k docházce do LMŠ jsou následující:

Kritérium Bodové hodnocení
Věk dítěte 5 let – dovršení věku do 31. 8. 2020 15
4 roky – dovršení věku do 31. 8. 2020 14
3 roky – dovršení věku do 31 .8. 2020 13
3 roky – dovršení věku do 31. 12. 2020 12
Individuální situace dítěte Opakovaná přihláška do LMŠ 4
LMŠ navštěvuje/navštěvoval sourozenec dítěte 5
 

Dítě navštěvuje Klubík připravující

na prostředí a rytmus LMŠ

5

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.
Na zápis je nutné se telefonicky přihlásit a rezervovat si přesný čas. Vstup do zahrady bude umožněn pouze jednotlivě jednomu zákonnému zástupci v roušce, bez dítěte a jiného doprovodu.

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, volejte nebo pište Adéle.

info@skolkavzahrade.cz
+420 606 032 266

Nejnovější